tin tức - UBND thành phố Ngã Bảy

 
THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN

Ngày 04-07-2021 - Lượt xem: 758

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN

Chủ tịch:

Đỗ Hoàng Nam

Điện thoại: 0909 161 666

Email: namdh.tpnb@haugiang.gov.vn

Nhiệm vụ chính: Phụ trách chung

Phó Chủ tịch Thường trực:

Bùi Việt Hà

Điện thoại: 0913 785 206

Email: habv.tpnb@haugiang.gov.vn

Nhiệm vụ chính: Phụ trách lĩnh vực Văn hóa xã hội

Phó Chủ tịch:

Diệp Minh Tuấn

Điện thoại: 0909 395 966

Email: tuandm.tpnb@haugiang.gov.vn

Nhiệm vụ chính: Phụ trách lĩnh vực Kinh tế

Điện thoại:

0293 3866738

Email:

ubnd.tpnb@haugiang.gov.vn

ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN

Ủy viên:

Đỗ Hoàng Nam

Điện thoại: 0909 161 666

Email: namdh.tpnb@haugiang.gov.vn

Chức vụ: Chủ tịch UBND thành phố

Bùi Việt Hà

Điện thoại: 0913 785 206

Email: habv.tpnb@haugiang.gov.vn

Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố

Diệp Minh Tuấn

Điện thoại: 0913 646 265

Email: tuandm.tpnb@haugiang.gov.vn

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thành phố

Phan Văn Xuyên

Điện thoại: 0939 886 118

Email:

Chức vụ: Trưởng Công an thành phố

Trần Quốc Hải

Điện thoại: 0909 098 266

Email:

Chức vụ: Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố

Trịnh Thị Ngọc Diễm

Điện thoại: 0907 434 951

Email: diemttn.tpnb@haugiang.gov.vn

Chức vụ: Trưởng phòng Nội vụ thành phố

Trương Văn Chín

Điện thoại: 0909 515 900

Email: chintv.tpnb@haugiang.gov.vn

Chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế thành phố

Dương Thanh Tuấn

Điện thoại: 0908 887 707

Email: tuandt.tpnb@haugiang.gov.vn

Chức vụ: Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố

Nguyễn Thanh Tùng

Điện thoại: 0918 336 315

Email: tungnt.tpnb@haugiang.gov.vn

Chức vụ: Trưởng phòng TN&MT thành phố

Trần Văn Hiệp

Điện thoại: 0834 900 696

Email: hieptv.tpnb@haugiang.gov.vn

Chức vụ: Chánh Thanh tra thành phố

Trần Minh Quang

Điện thoại: 0909 353 417

Email: quangtm.tpnb@haugiang.gov.vn

Chức vụ: Trưởng phòng Tư pháp thành phố

Nguyễn Văn Bon

Điện thoại: 0919 162 998

Email: bonnv.tpnb@haugiang.gov.vn

Chức vụ: Trưởng phòng VH&TT thành phố

Võ Quốc Thắng

Điện thoại: 0906 969 565

Email: thangvq.tpnb@haugiang.gov.vn

Chức vụ: Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố

Hồ Văn Khỏe

Điện thoại: 0919 076 078

Email: khoehv.tpnb@haugiang.gov.vn

Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố

Trần Quốc Tuấn

Điện thoại: 0979 789 374

Email: tuantq.tpnb@haugiang.gov.vn

Chức vụ: Trưởng phòng GD&ĐT thành phố

Nguyễn Phong Vũ

Điện thoại: 0988 410 090

Email: vunp.tpnb@haugiang.gov.vn

Chức vụ: Trưởng phòng LĐ-TB&XH thành phố


Bản Đồ Hành Chính
Đang online: 2
Hôm nay: 1537
Đã truy cập: 343406