tin tức - UBND thành phố Ngã Bảy

 
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Ngày 04-07-2021 - Lượt xem: 206

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Chủ tịch:

Dương Văn Sơn

Điện thoại: 0913 760 298

Email: sondv.tpnb@haugiang.gov.vn

Nhiệm vụ: Phụ trách chung

Phó Chủ tịch:

Nguyễn Thị Tuyết Đông

Điện thoại: 0939 060 727

Email: dongntt.tpnb@haugiang.gov.vn

Nhiệm vụ:

Điện thoại:

0293 3960390

Email:

hdnd.tpnb@haugiang.gov.vn

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Đại biểu Hội đồng nhân dân:

Dương Văn Sơn

Điện thoại: 0913 760 298

Email: sondv.tpnb@haugiang.gov.vn

Chức vụ: Phó Bí thư - Chủ tịch HĐND  thành phố  Ngã Bảy

Nguyễn Thị Tuyết Đông

Điện thoại: 0939 060 727

Email: dongntt.tpnb@haugiang.gov.vn

Nhiệm vụ: Phó Chủ tịch HĐND  thành phố  Ngã Bảy

Nguyễn Thanh Hồng

Điện thoại: 0908 909 175

Email: hongnt.tpnb@haugiang.gov.vn

Chức vụ: Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Ngã Bảy

Nguyễn Thị Kim Xuyên

Điện thoại: 0906 260 816

Email: xuyenntk.tunb@haugiang.gov.vn

Nhiệm vụ: Trưởng ban BTG - Giám đốc TTCT thành phố Ngã Bảy

Trần Thị Hồng

Điện thoại: 0918 512 677

Email: hongtt.tpnb@haugiang.gov.vn

Chức vụ: Phó Ban Pháp chế HĐND thành phố Ngã Bảy

Nguyễn  Thị Bạch Tuyến

Điện thoại: 0985 397 749

Email: tuyenntb.tpnb@haugiang.gov.vn

Chức vụ: Phó Trưởng ban KT-VH-XH

Đỗ Hoàng Nam

Điện thoại: 0909 161 666

Email: namdh.tpnb@haugiang.gov.vn

Nhiệm vụ: Phó Bí thư - Chủ tịch UBND thành phố  Ngã Bảy

Lê Văn Sáu

Điện thoại: 0908 887 709

Email: saulv.tunb@haugiang.gov.vn

Chức vụ: Chủ tịch UB MTTQVN thành phố Ngã Bảy

Phạm Thị Đang

Điện thoại: 0906 904 278

Email: dangpt.tpnb@haugiang.gov.vn

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND  thành phố Ngã Bảy

Trần Tuấn Phong

Điện thoại: 0932 999 279

Email: phongtt.tunb@haugiang.gov.vn

Chức vụ: Chánh Văn phòng Thành ủy Ngã Bảy

Nguyễn Thị Kim Tước

Điện thoại: 0919 750 357

Email: tuocntk.tunb@haugiang.gov.vn

Chức vụ: Phó Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy Ngã Bảy

Nguyễn Thị Phụng

Điện thoại: 0974 677 774

Email: phungnt.tunb@haugiang.gov.vn

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN thành phố Ngã Bảy

Nguyễn Phong Vũ

Điện thoại: 0988 410 090

Email: vunp.tpnb@haugiang.gov.vn

Chức vụ: Trưởng phòng LĐTB&XH thành phố Ngã Bảy

Cao Văn Thơ

Điện thoại: 0918 799 386

Email: thocv.tunb@haugiang.gov.vn

Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Ngã Bảy

Trương Thanh Đảo

Điện thoại: 0908 999 197

Email: daott.tunb@haugiang.gov.vn

Chức vụ: Bí thư Đoàn TNCS HCM thành phố Ngã Bảy

Trần Quốc Tuấn

Điện thoại: 0979 789 374

Email: tuantq.tpnb@haugiang.gov.vn

Chức vụ: Trưởng phòng GD&ĐT thành phố

Hồ Quốc Việt

Điện thoại: 0986 393 088

Email: viethq.tunb@haugiang.gov.vn

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Ngã Bảy

Dương Thanh Hùng

Điện thoại: 0918 830 186

Email: hungdt.tunb@haugiang.gov.vn

Chức vụ: Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Ngã Bảy

Nguyễn Thị Phượng Nhi

Điện thoại: 0909 916 444

Chức vụ: Phó Trưởng Công an thành phố Ngã Bảy

Nguyễn Văn Năm

Điện thoại: 0939 365 615

Email: namnv.tpnb@haugiang.gov.vn

Nhiệm vụ: Giám đốc Trung tâm VH TT&TT thành phố Ngã Bảy

Nguyễn Thị Thủy (Ni Trưởng Thích Nữ Chí Liên)

Điện thoại:

Email:

Hồ Văn Khởi

Điện thoại: 0918 240 700

Chức vụ: Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Ngã Bảy

Trần Hữu Tài

Điện thoại: 0915 267 082

Chức vụ: Phó Chính trị viên BCHQS thành phố Ngã Bảy

Nguyễn Hoài Vũ

Điện thoại: 0918 101 316

Email: TanThanhdux.tunb@haugiang.gov.vn

Chức vụ: Bí thư xã Tân Thành

Dương Văn Giang

Điện thoại: 0983 239 990

Email: giangdv.tpnb@haugiang.gov.vn

Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã Đại Thành

Cao Chí Cần

Điện thoại: 0908 869 207

Email: cacc.tpnb@haugiang.gov.vn

Chức vụ: Chủ tịch UBND phường Lái Hiếu

Cao Chí Công

Điện thoại: 0974 803 345

Email: congcc.tpnb@haugiang.gov.vn

Chức vụ: Chủ tịch UBND phường Hiệp Lợi

Phạm Hoài Bạch

Điện thoại: 0967 393 355

Email: bachnh.tpnb@haugiang.gov.vn

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành

Lê Thúy Huyền

Điện thoại: huyenlt.tpnb@haugiang.gov.vn

Email:

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố Ngã Bảy

Huỳnh Việt Toàn

Điện thoại: toanhv.tpnb@haugiang.gov.vn

Email:

Chức vụ: Bí thư Đoàn TNCS HCM phường Lái Hiếu


Bản Đồ Hành Chính
Đang online: 2
Hôm nay: 1562
Đã truy cập: 343431