tin tức - UBND thành phố Ngã Bảy

 
Quyết định số 1724/QĐ-TTg ngày 08/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ : Công nhận thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015

Quyết định số 1724/QĐ-TTg ngày 08/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ : Công nhận thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015

Ngày 24-11-2021 - Lượt xem: 15

Quyết định số 1724/QĐ-TTg  ngày 08/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ: Công nhận thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015


Bản Đồ Hành Chính
Đang online: 4
Hôm nay: 1784
Đã truy cập: 343653