tin tức - UBND thành phố Ngã Bảy

 
NGÀNH DỌC

NGÀNH DỌC

Ngày 04-07-2021 - Lượt xem: 1134

CÔNG AN

Trưởng Công an :

Phan Văn Xuyên

Điện thoại: 0939 886 118

Nhiệm vụ:

Phó Trưởng Công an :

Nguyễn Thị Phượng Nhi

Điện thoại: 0909 916 444

Nhiệm vụ:

Nguyễn Văn Lập

Điện thoại: 0913 142 335

Nhiệm vụ:

Mai Ngọc Hà

Điện thoại: 0939 202 707

Nhiệm vụ:

Đào Vĩnh Lợi

Điện thoại: 0908 590 888

Nhiệm vụ:

Điện thoại:

0293 3866 617

Email:

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ

Chỉ huy Trưởng :

Trần Quốc Hải

Điện thoại: 0909 098 266

Chính trị viên:

Hồ Văn Lý

Điện thoại: 0906 959 168

Chính trị viên phó:

Trần Hữu Tài

Điện thoại: 0915 267 082

Phó Chỉ huy Trưởng :

Võ Văn Lộc

Điện thoại: 0913 156 656

Lê Quốc Khanh

Điện thoại: 0949 959 775

Điện thoại:

0293 3866 910

Email:

TRUNG TÂM Y TẾ

Giám đốc :

Nguyễn Việt Hồng

Điện thoại: 0913 126 060

Email: hongnv.tpnb@haugiang.gov.vn

Nhiệm vụ: Phụ trách chung, lĩnh vực Y tế

Phó Giám đốc:

Nguyễn Thị Lệ Chinh

Điện thoại: 0939 473 959

Email:

Nhiệm vụ:

Điện thoại:

0293 3963 882

Email:

BỆNH VIỆN NGÃ BẢY

Giám đốc :

Huỳnh Văn Huân

Điện thoại: 0913 737 100

Email:

Nhiệm vụ:

Phó Giám đốc:

Nguyễn Thanh Tân

Điện thoại: 0913 817 061

Email:

Nhiệm vụ:

Nguyễn Thanh Nam

Điện thoại: 0913 155 061

Email:

Nhiệm vụ:

Nguyễn Hoàng Dô

Điện thoại: 0918 944 478

Nhiệm vụ:

Điện thoại:

0293 3866 961

Email:

BẢO HIỂM XÃ HỘI

Giám đốc :

Trần Thị Thu Giang

Điện thoại: 0939 791 319

Email:

Nhiệm vụ:

Phó Giám đốc:

Nguyễn Long Hải

Điện thoại: 0918 932 133

Email:

Nhiệm vụ:

Điện thoại:

0293 3866 312

Email:

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Giám đốc :

Lê Hùng Phương

Điện thoại: 0913 785 041

Email:

Nhiệm vụ:

Phó Giám đốc:

Đỗ Trí Thức

Điện thoại: 0969 099 959

Email:

Nhiệm vụ:

Điện thoại:

0293 3866 698

Email:

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Giám đốc :

Điện thoại:

Email:

Nhiệm vụ:

Phó Giám đốc:

Nguyễn Thị Hải

Điện thoại: 0939 003 515

Email:

Nguyễn Thúy Hằng

Điện thoại: 0985 837 208

Email:

Nhiệm vụ:

Điện thoại:

0293 3866 690

Email:

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Giám đốc :

Phạm Công Thảo

Điện thoại: 0939 050 137

Email:

Nhiệm vụ:

Phó Giám đốc:

Võ Hoàng Dư

Điện thoại: 0909 575 707

Email:

Nhiệm vụ:

Điện thoại:

0293.3960 116

Email:

csxhngabayhg@gmail.com

CHI CỤC THUẾ

Giám đốc :

Đỗ Thanh Nhàn

Điện thoại: 0909 666 657

Email:

Nhiệm vụ:

Phó Giám đốc:

Nguyễn Hoàng Phúc

Điện thoại: 0913 823 840

Email:

Trần Quốc Sử

Điện thoại: 0913 722 180

Email:

Nhiệm vụ:

Nguyễn Thanh Tâm

Điện thoại: 0939 190 999

Email:

Nhiệm vụ:

Điện thoại:

0293 3866 959

Email:

TOÀ ÁN NHÂN DÂN

Chánh án :

Hồ Văn Khởi

Điện thoại: 0918 240 700

Email:

Nhiệm vụ:

Phó Chánh án :

Trần Thị Nhung

Điện thoại: 0909 098 405

Email:

Nhiệm vụ:

Điện thoại:

0293 3961 199

Email:

toaanngabay2018@gmail.com

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

Viện trưởng :

Ngô Thị Tám

Điện thoại: 0988 633 301

Email:

Nhiệm vụ:

Phó Viện trưởng :

Lâm Văn Bình

Điện thoại: 0978 831 185

Email:

Nhiệm vụ:

Điện thoại:

0293 3866 629

Email:

vksthixangabay@gmail.com

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Chi cục trưởng:

Trần Nghĩa Hiệp

Điện thoại: 0913 770 201

Email: hieptn.hug@moj.gov.vn

Nhiệm vụ:

Phó Chi cục trưởng:

Hà Quốc Khỏi

Điện thoại: 0918 889 027

Email: khoihq.hug@moj.gov.vn

Nhiệm vụ:

Chấp hành viên:

Dương Thành Thái

Điện thoại: 0918 069 152

Email: thaidt.hug@moj.gov.n

Nhiệm vụ:

Điện thoại:

0293 3866 015

Email:

ngabay.hug@moj.gov.vn

CHI CỤC THỐNG KÊ KHU VỰC PHỤNG HIỆP - NGÃ BẢY

Chi cục trưởng:

Nguyễn Văn  Điền

Điện thoại: 0939 959 261

Email:

Nhiệm vụ:

Điện thoại:

0293 3866 123

Email:

thongkengabay@gmail.com

CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

Giám đốc :

Nguyễn Văn Trung

Điện thoại: 0908 033 443

Email:

Nhiệm vụ:

Phó Giám đốc:

Nguyễn Ngọc Thành

Điện thoại: 0916 266 778

Email:

Nhiệm vụ:

Đỗ Trung Kiên

Điện thoại: 0901 012 333

Email:

Nhiệm vụ:

Điện thoại:

0293 3866217

Email:

CHI NHÁNH TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Giám đốc :

Nguyễn Văn Khanh

Điện thoại: 0908 580 990

Email:

Nhiệm vụ:

Phó Giám đốc:

Nguyễn Văn Phương

Điện thoại: 0989 715 234

Email:

Nhiệm vụ:

Điện thoại:

0293 3867697

Email:

ĐIỆN LỰC

Phó Giám đốc :

Trần Minh Đức

Điện thoại: 0963 778 797

Email:

Nhiệm vụ:

Phó Giám đốc:

Điện thoại:

Email:

Nhiệm vụ:

Điện thoại:

0293 3614 614

Email:

dienluctxngabay@gmail.com

BƯU ĐIỆN

Phó Giám đốc :

Điện thoại:

Email:

Nhiệm vụ:

Điện thoại:

0293 3866 666

Email:

TRUNG TÂM VIỄN THÔNG 3

Giám đốc :

Nguyễn Thanh Tùng

Điện thoại: 0919 909 777

Email:

Nhiệm vụ:

Điện thoại:

0293 3960 900

Email:


Bản Đồ Hành Chính
Đang online: 3
Hôm nay: 1611
Đã truy cập: 343480