tin tức - UBND thành phố Ngã Bảy

 
Luật đấu thầu được Quốc hội ban hành

Luật đấu thầu được Quốc hội ban hành

Ngày 20-11-2021 - Lượt xem: 35

Ngày 26/11/2013 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua luật đấu thầu số 43/2013/QH13. (Đính kèm: Luật đấu thầu)


Bản Đồ Hành Chính
Đang online: 2
Hôm nay: 1730
Đã truy cập: 343599