Tin tức - UBND thành phố Ngã Bảy

 
Hội đồng Nhân dân thành phố Ngã Bảy hoàn thành kỳ họp thứ 5

Hội đồng Nhân dân thành phố Ngã Bảy hoàn thành kỳ họp thứ 5

Ngày 30-06-2022 - Lượt xem: 39

Sau một ngày rưỡi làm việc (28 - 29/06) kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố Ngã bảy khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành các nội dung kỳ họp. Tại phiên làm việc thứ 3 diễn ra vào sáng ngày 29/6, Đại biểu HĐND thành phố thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường đối với lãnh đạo Công an và lãnh đạo Tòa án Nhân dân thành phố. Nhiều vấn đề về an ninh trật tự, an toàn giao thông được cử tri và đại biểu Đại biểu HĐND thành phố đặt ra đối với trưởng Công an thành phố Ngã Bảy. Có 5 đại biểu chất vấn lãnh đạo Công an thành phố tại hội trường về quản lý trật tự an toàn giao thông đối với đối tượng là học sinh khi tham gia giao thông, vấn đề về hiệu quả đối với mô hình camera an ninh...đại biểu HĐND chất vấn lãnh đạo Tòa an nhân dân thành phố về vấn đề án tồn động còn nhiều trên cơ sở đề ra các giải pháp khắc phục.

 

Đại biểu HĐND biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp

 

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố thông qua 8 Nghị quyết thuộc thẩm quyền gồm: Nghị quyết Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022; nghị quyết Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước thành phố Ngã Bảy năm 2021; Nghị quyết Về việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách địa phương năm 2022 thành phố Ngã Bảy; Nghị quyết Về điều chỉnh phân bổ ngân sách thành phố Ngã Bảy năm 2022; Nghị quyết Về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2022 (lần 1); Nghị quyết Về việc thông qua Đề án Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và đảm bảo chế độ, chính sách cho lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố Ngã Bảy giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND thành phố Ngã Bảy năm 2023 và nghị quyết Về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 (lần 1).

 

Ông Dương Văn Sơn phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố Ngã Bảy

 

Trước đó tại ngày làm việc đầu tiên ngày 28/6, trình bài báo cáo kết quả tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2022 của UBND thành phố cho thấy kinh tế thành phố có bước tăng trưởng phát triển khá, trong 15 chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 có 04 chỉ tiêu đạt kế hoạch đó là phát triển mới doanh nghiệp; xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia; chỉ tiêu về dân số sử dụng nước sạch và chỉ tiêu Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Cụ thể 6 tháng đầu năm đã phát triển 29 doanh nghiệp mới, đạt 145% kế hoạch, tăng 61,11% so với cùng kỳ. Hiện tại số doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn là 268 doanh nghiệp. Thành lập mới 01 hợp tác xã, duy trì 21 hợp tác xã hoạt động hiệu quả. Tỷ lệ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh cam kết bảo vệ môi trường  đạt 100%. Xây dựng 22/23 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 95,65%. Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch đạt 99,17%, đạt 100,17% kế hoạch, trong đó tỷ lệ dân số thành thị được cấp nước máy là 98,34%, đạt 99,89% kế hoạch, tăng 0,62% so với cùng kỳ. Đưa 115 thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu Tỉnh giao.

Đối với nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm, Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các nhiệm vụ trọng đã đề ra trên các lĩnh vực như lĩnh vực mà Nghị quyết HĐND đã đề ra.

Bảo Toàn- Quốc Khánh


Bản Đồ Hành Chính
Đang online: 6
Hôm nay: 1495
Đã truy cập: 614515