tin tức - UBND thành phố Ngã Bảy

 
Chỉ thị 47/CT-TTg về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước

Chỉ thị 47/CT-TTg về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước

Ngày 20-11-2021 - Lượt xem: 12

Ngày 27/12/2017, Thủ tướng chính phủ ban hành Chỉ thị số 47/CT-TTg về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước. (Đính kèm: Chỉ thị 47/CT-TTg)


Bản Đồ Hành Chính
Đang online: 4
Hôm nay: 1689
Đã truy cập: 343558