Báo cáo kinh tế - Xã hội - UBND thành phố Ngã Bảy

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 14 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
480/BC-UBND 06/12/2021 Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Quốc phòng - an ninh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
452/BC-UBND 24/11/2021 Công tác chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 11 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2021
389/BC-UBND 21/10/2021 Công tác chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 10 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2021
357/BC-UBND 21/09/2021 Công tác chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 9 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 10 năm 2021
277/BC-UBND 19/08/2021 Công tác chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2021
200/BC-UBND 20/07/2021 Công tác chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 7 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2021
157/BC-UBND 16/06/2021 Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
128/BC-UBND 21/05/2021 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2021
99/BC-UBND 23/04/2021 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2021
81/BC-UBND 29/03/2021 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 4 năm 2021
Bản Đồ Hành Chính
Đang online: 4
Hôm nay: 3383
Đã truy cập: 1299406