Nghị quyết - UBND Châu Thành

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 54 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
123/BC-UBND 31/03/2023 Về việc rà soát kết quả thực hiện dự án: Khu Trung tâm thương mại
thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành theo tinh thần Công văn 1383/VP.UBND-NCTH ngày 23/3/2023
119/BC-UBND 30/03/2023 Kết quả thực hiện nhiệm vụ đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao
tại Thông báo số 50/TB-VP.UBND ngày 20 tháng 3 năm 2023
117/BC-UBND 29/03/2023 Kết quả thực hiện nhiệm vụ Thường trực Huyện ủy giao
tại Thông báo 234-TB/VPHU ngày 01 tháng 3 năm 2023
103/KH-UBND 29/03/2023 Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 09 tháng 3 năm 2023 của Ban Chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư huyện về tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án: Khu tái định cư Đông Phú phục vụ Khu công nghiệp Sông Hậu; Khu công nghiệp Sông Hậu, giai đoạn 1; Đường Cao tốc Bắc - Nam
653/UBND 24/03/2023 Công văn tham mưu UBND huyện thực hiện Công văn 327/UBND-TCD ngày 10/3/2023 của UBND tỉnh Hậu Giang
648/UBND 24/03/2023 Về việc ủy quyền chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ của UBND huyện
93/KH-UBND 24/03/2023 Thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh
và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025,
tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2023
99/BC-UBND 21/03/2023 Về việc tiếp nhận và sử dụng nguồn tài trợ của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang thực hiện đầu tư các công trình trên địa bàn huyện
587/UBND 21/03/2023 V/v giao nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra công tác bán trú năm học 2022 - 2023 đối với Trường Mẫu giáo Phú Tân
1548/QĐ-UBND 20/03/2023 Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành,
tỉnh Hậu Giang     
Đang online: 3
Hôm nay: 666
Đã truy cập: 466313