Ủy ban MTTQVN và Đoàn thể - UBND Châu Thành

 

HỘI, ĐOÀN THỂ HUYỆN

Ngày 19-07-2022

HỘI, ĐOÀN THỂ HUYỆN
--------oo00oo--------

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

Chủ tịch:

 • Phan Hữu Lộc

 • Điện thoại:

 • Email:

 • Nhiệm vụ chính: Chỉ đạo chung

Phó Chủ tịch:

 • Nguyễn Hoàng Anh

 • Điện thoại: 0919366676

 • Email: anhnh.hct@haugiang.gov.vn

 • Nhiệm vụ chính: Phụ trách tổ chức, tuyên giáo, tôn giáo, dân tộc

 • Đặng Văn Tuấn

 • Điện thoại: 0919366676

 • Email:

 • Nhiệm vụ chính: Phụ trách phong trào

 

Điện thoại:

        0711.3948549

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

Chủ tịch:

Phó Chủ tịch:

 • Lê Thị Tố Uyên

 • Điện thoại: 0986 763 699

 • Email:chauthanh.ldld@yahoo.com.vn

 • Nhiệm vụ chính: Tham mưu lãnh đạo, phụ trách nữ công

 

Điện thoại:

        07116 .267 009

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Bí thư:

 • Nguyễn Quốc Việt

 • Điện thoại: 0968 872 787

 • Email:

 • Nhiệm vụ chính: Thường trực Huyện đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Châu Thành

Phó Bí thư:

 • Phạm Hoàng Tấn

Điện thoại:

        0711.3948300

HỘI NÔNG DÂN

Chủ tịch:

 • Nguyễn Phước Thảo

 • Điện thoại:

 • Email:

 • Nhiệm vụ chính: Phụ trách chung

Phó Chủ tịch:

 • Châu Văn Bằng

 • Điện thoại: 0915 786 831

 • Email:

 • Nhiệm vụ chính:

 • Châu Văn Bằng

Điện thoại:

        0711.3948546

HỘI CỰU CHIẾN BINH

Chủ tịch:

 • Nguyễn Văn Vũ

 • Điện thoại: 0985 341 292

 • Email:

 • Nhiệm vụ chính: Chỉ đạo chung

Phó Chủ tịch:

 • Võ Văn Trường

 • Điện thoại: 0985 374 520

 • Email:vovantruong250@gmail.com

 • Nhiệm vụ chính: Phụ trách kinh tế

 • Nguyễn Minh Sơn

 • Điện thoại: 0903 029 007

 • Email:

 • Nhiệm vụ chính: Phụ trách thi đua khen thưởng, văn phòng

Điện thoại:

        0711.3948543

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

Chủ tịch:

Phó Chủ tịch:
 • Lê Thị Chói
 • Điện thoại: 0122 4848 665
 • Nhiệm vụ chính: Công tác tuyên truyền
 • Lê Thị Bé Thủy
 • Điện thoại: 0919 423 373
 • Nhiệm vụ chính: Công tác phong trào

Điện thoại:

        ĐT: 0711.3948545

        Email: hoiphunu1985@yahoo.com.vn

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

Chủ tịch:

 • Nguyễn Hoàng Dũng

 • Điện thoại: 0918 864 765

 • Email:

 • Nhiệm vụ chính: Chỉ đạo chung công tác xã hội nhân đạo, từ thiện

Phó Chủ tịch:

 • Nguyễn Hoàng Sơn

 • Điện thoại:

 • Email:

 • Nhiệm vụ chính: Tham mưu lãnh đạo, hoạt động công tác xã hội nhân đạo, từ thiện

Điện thoại:

        0711.3948 548

 

HỘI KHUYẾN HỌC

Chủ tịch:

 • Nguyễn Hồng Hài

 • Điện thoại: 0939 740 046

 • Email:khuyenhoc.ct@gmail.com

 • Nhiệm vụ chính: Phụ trách chung

Phó Chủ tịch:

 • Nguyễn Thanh Việt

 • Điện thoại: 01222 657 405

Điện thoại:

        ĐT: 07113. 956 481

       Email: khuyenhoc.ct@gmail.com

BAN ĐẠI DIỆN HỘI NGƯỜI CAO TUỔI

Trưởng Ban:

 • Ngô Văn Gấm

 • Điện thoại: 0909 055 125

 • Email:vangam52@gmail.com

 • Nhiệm vụ chính: Phụ trách chung

Phó Trưởng Ban

Đang online: 3
Hôm nay: 257
Đã truy cập: 403283