Báo cáo kinh tế xã hội - UBND Châu Thành

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 26 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
28/BC-UBND 27/01/2023 Về tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
trên địa bàn huyện Châu Thành
16/KH-UBND 27/01/2023 Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn năm 2023
136/UBND 19/01/2023 V/v phân công đồng chí Lê Tuấn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Phú thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch UBND xã Đông Phú
19/BC-UBND 18/01/2023 Về việc rà soát kết quả thực hiện dự án: Khu trung tâm thương mại
thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành
93/UBND 13/01/2023 V/v trả lời nội dung phản ánh của ông Lý Hoàng Đông
78/UBND 12/01/2023 V/v rà soát, đăng ký nhu cầu đầu tư công năm 2023
13/BC-UBND 11/01/2023 Kiểm điểm tập thể Thường trực UBND huyện năm 2022
12/BC-UBND 11/01/2023 Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện
năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong
công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023
08/BC-UBND 09/01/2023 Về việc rà soát nội dung trình HĐND tỉnh năm 2023
04/BC-UBND 05/01/2023 Kết quả thực hiện các chỉ số huyển đổi số trên địa bàn năm 2022
Đang online: 1
Hôm nay: 305
Đã truy cập: 225002