xem chi tiet tin - Thanh tra Tỉnh

 

Thông tin luân chuyển điều động cán bộ

Ngày 22-06-2020

45/QĐ-TT ngày 12/6/2019
V/v điều động ông Nguyễn Hữu Năng    

25/QĐ-TT ngày 06/3/2019
V/v điều động và phân công nhiệm vụ ông Đỗ Thanh Cần

23/QĐ-TT ngày 06/3/2019
V/v điều động ông Hồng Hoàng Băt

14/QĐ-TT ngày 21/02/2019
V/v Điều động và bổ nhiệm ông Trần Vũ Trung

13/QĐ-TT ngày 21/02/2019
V/v Điều động và bổ nhiệm ông Phạm Chiều Anh

15/QĐ-TT ngày 21/02/2019
V/v Điều động và bổ nhiệm ông Lê Quốc Tuấn

17/QĐ-TT ngày 21/02/2019
V/v điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Trang

16/QĐ-TT ngày 21/02/2019
V/v phân công nhiệm vụ đối với ông Nguyễn Tam Hảo


Đang online: 1
Hôm nay: 210
Đã truy cập: 673797
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.