xem chi tiet tin - Thanh tra Tỉnh

 

Thanh tra tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị CBCC và người lao động năm 2022

Ngày 02-01-2022

Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2022

Chiều ngày 31/12/2021, Thanh tra tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2022, lồng ghép tổng kết công tác Đảng năm 2021 của Chi bộ Thanh tra tỉnh.

Đến dự Hội nghị có sự tham dự của toàn thể công chức, người lao động cùng Lãnh đạo Thanh tra tỉnh trong điều kiện bảo đảm tuân thủ các quy định phòng, chống dịch Covid-19. Hội nghị dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch gồm: Ông Trần Thanh Lâm, Bí thư Chi bộ - Chánh Thanh tra tỉnh, ông Tăng Minh Thêm - Phó Chánh thanh tra tỉnh và ông Lưu Minh Phúc, Phó Chủ tịch Công đoàn.

Đoàn Chủ tịch Hội nghị

Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động công tác Đảng, chính quyền và công đoàn cũng như kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2021,… Công khai Báo cáo tài chính năm 2021 của cơ quan và Công đoàn; đề ra phương hướng, nghị quyết năm 2022 và kế hoạch sử dụng kinh phí cơ quan năm 2022; thông qua dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan năm 2022,…

Qua đánh giá, năm 2021 là năm mà ngành Thanh tra gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do tác động của dịch Covid-19 nhưng lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt và sâu sát cùng với sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể công chức và người lao động, Thanh tra tỉnh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ từ Đảng, chính quyền, đoàn thể, một số nhiệm vụ, chỉ tiêu đạt và vượt so với quy định, đã thực hiện nhiều cuộc thanh tra đột xuất do Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Tại Hội nghị, công chức và người lao động Thanh tra tỉnh đã sôi nổi thảo luận, có nhiều ý kiến đóng góp đối với các chỉ tiêu, nghị quyết, phương hướng năm 2022, đặc biệt tập trung thảo luận về các chế độ, định mức, tiêu chuẩn của Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lãnh, chỉ đạo và nâng cao năng lực của cán bộ, công chức. Hội nghị đã biểu quyết, thống nhất 100% các chỉ tiêu, nghị quyết và thông qua dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022.

Quang cảnh Hội nghị CBCC, người lao động Thanh tra tỉnh

Cũng tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo cơ quan và đại điện Ban Chấp hành Công đoàn đã ký giao ước thi đua năm 2022.