xem chi tiet tin - Thanh tra Tỉnh

 

Kết luận thanh tra công tác quản lý Nhà nước về giáo dục, đào tạo tại các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Hậu Giang

Ngày 26-03-2020

Thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TT ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang về việc thanh tra công tác quản lý Nhà nước về giáo dục, đào tạo tại các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Hậu Giang.

KLTT quan ly nha nuoc ve GÐT.doc


Đang online: 1
Hôm nay: 98
Đã truy cập: 103265
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.