xem chi tiet tin - Thanh tra Tỉnh

 

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Thanh tra

Ngày 09-01-2023

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Thanh tra

 Ngày 06/01, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Thanh tra. Bí thư trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chủ trì hội nghị.

Điểm cầu Hậu Giang do ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh điều hành. Về phía ngành Thanh tra có sự tham dự của ông Trịnh Hoàng Ba, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh, các Phó Chánh Thanh tra tỉnh: ông Tăng Minh Thêm, ông Trần Hoàng Minh; lãnh đạo các phòng Nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh; đại diện lãnh đạo thanh tra các huyện, thị, thành phốsở, ban, ngành.

Hình 1: Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh điều hành Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, giám sát của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra đã nỗ lực cố gắng, vượt qua những khó khăn, thách thức để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2022. Toàn Ngành đã triển khai 8.514 cuộc thanh tra hành chính và 222.629 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra phát hiện vi phạm về kinh tế 85.998 tỷ đồng, 8.777 ha đất; kiến nghị thu hồi 26.654 tỷ đồng và 574 ha đất; ban hành 145.55 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5.641 tỷ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 3.530 tập thể và 8.619 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 451 vụ, 295 đối tượng. Đặc biệt trong năm 2021, ngành thanh tra đã tiến hành thanh tra chuyên đề diện rộng về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19. Qua thanh tra, 54/61 tỉnh, thành phố phát hiện 4.992/15.909 gói thầu vi phạm, trong đó, có một số vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, đã kiến nghị chuyển cho cơ quan điều tra để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Trong năm 2022, tổng số công dân được tiếp là 382.491 người về 284.897 vụ việc, có 3.031 đoàn đông người; tiếp nhận 385.768 đơn các loại, đã xử lý 366.960 đơn (đạt 95,1%), trong đó 316.747 đơn đủ điều kiện xử lý (chiếm 82,1%). Đã giải quyết 22.600/25.441 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 88,8%.

Hình 2: Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hậu Giang

Năm 2022, công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm, chú trọng thực hiện. Tổng số vụ việc tham nhũng được phát hiện 116 vụ việc với 153 người. Ngoài ra qua kiểm tra việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng phát hiện: 155 đơn vị vi phạm về công khai, minh bạch trong hoạt động; 373 vụ việc với 611 người vi phạm khi thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn và kiến nghị thu hồi và bồi thường 167,0 tỷ đồng; chấn chỉnh và xử lý 405 cá nhân vi phạm quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; 02 người bị kỷ luật do kê khai tài sản, thu nhập không trung thực; 39 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng (đã xử lý kỷ luật 36 người).

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành Thanh tra trên các lĩnh vực công tác trong năm 2022.

Hình 3: Ông Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ, phát biểu chỉ đạo

(Nguồn: Sưu tầm)

Phó Thủ tướng đề nghị trong năm 2023, ngành Thanh tra cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Định hướng chương trình công tác thanh tra năm 2023 để thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; tập trung vào các ngành, lĩnh vực, địa phương dễ phát sinh vi phạm, tham nhũng, tiêu cực, nhiều đơn khiếu nại, tố cáo và dư luận xã hội quan tâm. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, phù hợp thực tế các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở; tập trung giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Triển khai các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là Kết luận số 12-KL/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư; xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập; xây dựng bộ tiêu chí theo dõi, đánh giá toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng đối với các bộ, ngành, địa phương. Triển khai kịp thời, hiệu quả Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 có hiệu lực ngày 01/7/2023ban hành 3 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

Cũng nhân dịp này, ông Nguyễn Hữu Hòa, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Thanh tra Chính phủ, công bố các quyết định khen thưởng và trao thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022./.

Bài, ảnh: Hiếu Nghĩa