xem chi tiet tin - Thanh tra Tỉnh

 

Công tác tổ chức cán bộ

Ngày 04-12-2020

CÔNG BỐ VÀ TRAO CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

Thực hiện Quyết định số 1092/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Thanh tra tỉnh và Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy của Thanh tra tỉnh Hậu Giang. Qua các cuộc họp, được sự thống nhất của Cấp ủy và Lãnh đạo cơ quan Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra đã tiến hành sắp xếp cán bộ, công chức và người lao động các phòng thuộc Thanh tra tỉnh và ban hành các quyết định điều động và điều động, bổ nhiệm đối với 18 công chức.

Tham dự buổi lễ có ông Trần Thanh Lâm, Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang, ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chánh Thanh tra cùng ông Trần Hoàng Minh, Phó Chánh Thanh tra, với sự có mặt của 17/18 công chức được trao quyết định cùng tất cả công chức, cùng người lao động cơ quan cùng tham dự (vắng 01 đồng chí có lý do chính đáng).

Tại buổi lễ, ông Trần Thanh Lâm, Chánh Thanh tra công bố Quyết định số 65/QĐ-TTT ngày 02/12/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh về sắp xếp, bố trí công chức, người lao động các Phòng thuộc Thanh tra tỉnh. Ngoài ra, ông Trần Thanh Lâm còn công bố và trao 17 quyết định điều động và điều động bổ nhiệm công chức các phòng.

Qua sắp xếp, sáp nhập, Thanh tra tỉnh từ 06 phòng còn 04 phòng, giảm 02 phòng nghiệp vụ đó là Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 3 và Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, 04 phòng mới với tên gọi như sau:

1. Văn phòng;

  1. Phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo 1;
  2. Phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo 2;
  3. Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng và giám sát, xử lý sau thanh tra.

Sau khi nhận quyết định, công chức được điều động và điều động bổ nhiệm hứa sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công ở vị trí mới. Qua đó, ông Trần Thanh Lâm, Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu các tổ chức mới và công chức sớm bàn giao công việc, ổn định vị trí, tổ chức, Trưởng phòng sớm phân công nhiệm vụ cho công chức và người lao động thuộc phòng mình để tổ chức mới sớm đi vào hoạt động kể từ ngày 09/12/2020. Giao Văn phòng sớm tham mưu ban hành các quyết định quy chế làm việc của cơ quan, quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn các phòng thuộc Thanh tra tỉnh. Ngoài ra, Chánh Thanh tra còn nhắn nhủ từng công chức, người lao động cố gắng phấn đấu khi về vị trí mới tích cực học tập, trao đồi kiến thức, kỹ năng, vượt qua khó khăn, đoàn kết cùng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công trong thời gian tới./.                                  

Kim Hồng Hậu - Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh


Đang online: 1
Hôm nay: 361
Đã truy cập: 204381
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.