Chính quyền điện tử - Thanh tra Tỉnh

 

Kế hoạch thực hiện CCHC và xây dựng Chính quyền điện tử giai đoạn 2021-2025

Ngày 14-12-2021

Kế hoạch thực hiện CCHC và xây dựng Chính quyền điện tử giai đoạn 2021-2025

Kế hoạch thực hiện CCHC và xây dựng Chính quyền điện tử giai đoạn 2021-2025

Kế hoạch thực hiện CCHC và xây dựng Chính quyền điện tử giai đoạn 2021-2025

Kế hoạch thực hiện CCHC và xây dựng Chính quyền điện tử giai đoạn 2021-2025

Kế hoạch thực hiện CCHC và xây dựng Chính quyền điện tử giai đoạn 2021-2025

 

Đang online: 1
Hôm nay: 369
Đã truy cập: 659137
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Hiển thị văn bản tạm thời không có.