xem chi tiet tin - Sở Xây dựng

 

V/v triển khai hướng dẫn áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) đối với công trình dân dụng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

Ngày 15-04-2021

Thực hiện Công văn số 1281/VP.UBND-NCTH ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang, về việc hướng dẫn áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) đối với công trình dân dụng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Nay, Sở Xây dựng triển khai Quyết định số 347/QĐ-BXD và Quyết định số 348/QĐ-BXD ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, về việc hướng dẫn áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) đối với công trình dân dụng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết để sử dụng trong quá trình thực hiện./.

Nội dung của Hướng dẫn được đăng tải trên trang wed của Sở Xây dựng: https://soxaydung.haugiang.gov.vn tại chuyên mục “Văn bản pháp luật\Bộ Xây dựng”.

 

 
Đang online: 4
Hôm nay: 700
Đã truy cập: 601459
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.