xem chi tiet tin - Sở Xây dựng

 

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 11-08-2020

Thực hiện Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25 tháng 7 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 3961/CV-BCĐ ngày 25 tháng 7 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19; Công điện số 1158/CĐ-BCĐQG ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Công văn số 1360-CV/TU ngày 26 tháng 7 năm 2020 của Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Tỉnh.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp khó lường, đặc biệt xuất hiện ổ dịch trong cộng đồng tại thành phố Đà Nẵng trùng vào dịp nghỉ hè nên Hậu Giang cũng đang có nhiều Đoàn đi tham quan, du lịch có hành trình đến Đà Nẵng, Quảng Ngãi nên nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Hậu Giang là rất cao, vì vậy không được chủ quan lơ là. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan ra cộng đồng và đảm bảo thực hiện nghiêm công tác quản lý đối tượng, cách ly y tế, khai báo y tế đúng theo quy định, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục khẩn trương triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quản lý; quán triệt và thực hiện một số nội dung chỉ đạo có liên quan đến địa phương theo tinh thần tại Thông báo số 253/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ; trong đó, khuyến cáo người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; đeo khẩu trang khi ra ngoài; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc,...; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức quản lý chặt chẽ việc công chức, viên chức thuộc quyền quản lý đi công tác, tập huấn, tham quan du lịch đến các tỉnh, thành có dịch (Đà Nẵng, Quảng Ngãi…) từ ngày 12/7 đến nay, lập danh sách, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Sở Y tế, email: phongnghiepvuy.sythg@gmail.com); đồng thời, siết chặt công tác quản lý, tạm hoãn việc cho phép công chức, viên chức tham gia các đoàn đi tham quan, du lịch có hành trình đến các địa phương đang có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, chờ đến khi có thông báo mới của Ban Chỉ đạo tỉnh.   

2. UBND huyện, thị xã, thành phố, các ban, ngành chức năng tăng cường kiểm soát chặt chẽ các trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đến Hậu Giang để phối hợp với ngành Y tế có biện pháp xử lý theo quy định; rà soát, quản lý chặt danh sách các trường hợp người đi từ các tỉnh, thành có dịch (Đà Nẵng, Quảng Ngãi,…) lưu trú trên địa bàn tỉnh Hậu Giang để hướng dẫn cập nhật khai báo y tế trên ứng dụng NCOVI, cách ly theo dõi sức khỏe 14 ngày theo quy định. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Hội đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân sớm phát hiện các trường hợp từ nơi khác đến (đặc biệt là từ các tỉnh, thành đang có dịch COVID-19) liên hệ báo ngay cho chính quyền địa phương phối hợp với ngành Y tế để điều tra dịch tễ, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

3. Công an tỉnh tiếp tục thực hiện tổ chức rà soát lập danh sách, nơi cư trú, lưu trú của các trường hợp nhập cảnh, đến tỉnh Hậu Giang, đặc biệt chú ý giám sát phát hiện các trường hợp người nhập cảnh qua đường bộ (đường mòn, lối mở), các trường hợp đi từ các tỉnh, thành có dịch trở về địa phương không khai báo y tế, chưa được cách ly y tế, thông báo cho chính quyền địa phương để tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định.

4. Giao Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ và thực hiện nghiêm công tác quản lý đối tượng cách ly y tế tại các cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt không để tình trạng người cách ly trốn khỏi nơi cách ly (rút kinh nghiệm, không để xảy ra tình trạng tương tự như tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành).

5. Sở Y tế khẩn trương hướng dẫn các đơn vị, địa phương áp dụng các biện pháp cách ly, theo dõi sức khỏe đối với người về từ các địa phương đang có ca dương tính với SARS-CoV-2; chỉ đạo các cơ sở y tế tổ chức thực hiện nghiêm các hướng dẫn của Bộ Y tế về việc sàng lọc, phân loại, phân luồng, kiểm soát triệt để người bệnh đến khám chữa bệnh; tăng cường sàng lọc người bệnh có dấu hiệu cảm cúm, có triệu chứng ho, sốt, khó thở phải bố trí khám ở khu vực riêng và có sổ theo dõi họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người bệnh để theo dõi, quản lý ca bệnh; tăng cường các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, tránh lây nhiễm chéo hoặc lây nhiễm cho nhân viên y tế tại cơ sở khám chữa bệnh. Đồng thời, rà soát năng lực đáp ứng Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Tỉnh, kịp thời đề xuất mua sắm bổ sung vật tư phòng dịch, trang thiết bị cấp thiết đảm bảo triển khai các khu cách ly, điều trị COVID-19, rà soát lại Kế hoạch xây dựng Bệnh viện dã chiến, sẵn sàng cho mọi tình huống, cấp độ dịch theo Kế hoạch đáp ứng của Tỉnh và diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 của Tỉnh.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế chủ động các biện pháp phòng, chống dịch cho học sinh và giáo viên trước kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện bảo vệ an toàn sức khỏe cho học sinh, giáo viên và lực lượng phối hợp có liên quan, đảm bảo tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020.

7. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát năng lực các khu cách ly tập trung tại địa phương; Sở Y tế rà soát các cơ sở cách ly tập trung của Tỉnh, chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cho Kế hoạch tiếp nhận, cách ly tập trung khi có ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên; Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện./.

Số điện thoại đường dây nóng: BsCK2. Trương Văn Khanh, Phó Giám đốc Sở Y tế, số điện thoại 0916.277776; PGS.TS Nguyễn Văn Lành, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh, số điện thoại 0939.070153.

(Đính kèm file các văn bản trên)

Nơi nhận:

- TT: TU, HĐND tỉnh;

- Như trên;

- Cơ quan Báo, Đài;

- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

         Đồng Văn Thanh
Đang online: 3
Hôm nay: 738
Đã truy cập: 601497
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.