xem chi tiet tin - Sở Xây dựng

 

Thực hiện Kế hoạch số 1972/KH-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 14-12-2020

Thực hiện Kế hoạch số 1972/KH-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Qua đó, Sở Xây dựng đã thường xuyên đăng tải các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện theo quy định lên trang tin của Sở Xây dựng và Cổng thông tin điện tử quy hoạch.xaydung.gov.vn. Nhằm thông tin kịp thời đến người dân để nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tránh bị đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(Đính kèm Kế hoạch số 1972/KH-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang). 

PHÒNG QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC & PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Hậu Giang, ngày 11  tháng 12 năm 2020

 

 

 

 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. chithi21chiemdoattaisan.pdf_20201214094318.pdf
2. Tháng 12, 1.doc_20201214094318.docĐang online: 5
Hôm nay: 681
Đã truy cập: 601440
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.