xem chi tiet tin - Sở Xây dựng

 

Tăng cường công tác quản lý về trật tự xây dựng theo Chỉ thị số 50-CT/TU ngày 24/6/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy.

Ngày 19-09-2022

Tăng cường công tác quản lý về trật tự xây dựng theo Chỉ thị số 50-CT/TU ngày 24/6/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy.

Ngày 24/6/2019 Ban thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang ban hành Chỉ thị số 50-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý quy hoạch xây dựng và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Trong đó, quy định cụ thể về trách nhiệm trong quản lý trật tự xây dựng của từng ngành và địa phương. Với những giải pháp quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, đến nay công tác quản lý trật tự xây dựng ở các địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, theo dự báo hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang vẫn tiếp tục diễn ra ở cả vùng đô thị và nông thôn, đặc biệt tại các vùng nông thôn đang trong lộ trình mở rộng, nâng cấp đô thị, …, từ đó đòi hỏi cấp ủy, chính quyền các địa phương và sở, ngành liên quan cần nâng cao chất lượng quy hoạch, tỷ lệ phủ quy hoạch chi tiết các đô thị gắn với việc xây dựng cơ sở dữ liệu về quy hoạch xây dựng, thông tin đất đai, bản đồ, hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh đồng bộ để quản lý quy hoạch.

Cùng với đó, các địa phương tập trung chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng quy chế quản lý quy hoạch làm cơ sở cho việc quản lý; tăng cường thực hiện thường xuyên rà soát các dự án có sử dụng đất đối với các tổ chức, quản lý việc sử dụng đất đai của tổ chức, cá nhân trên cơ sở đó kiên quyết xử lý, yêu cầu khắc phục gắn với xử phạt, xử lý hành chính hoặc thu hồi theo quy định; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi, dễ dàng cho người dân trong việc thực hiện các thủ tục cấp phép xây dựng; tăng cường công tác cấp giấy phép xây dựng, nâng cao chất lượng cấp giấy phép xây dựng; đổi mới phương pháp tuyên truyền công khai các thông tin về quy hoạch, quy chế quản lý quy hoạch đến các địa bàn dân cư để công dân biết rõ, chấp hành.

Một trong các nhiệm vụ quan trọng là các ngành chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn để kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm, triệt để các hành vi phạm; cương quyết phá dỡ, tổ chức cưỡng chế phá dỡ các công trình xây dựng không phép, sai quy hoạch, sai phép để răn đe, ngăn ngừa các hành vi vi phạm khác. Người đứng đầu cơ quản quản lý chịu trách nhiệm khi để xảy ra các điểm nóng, xử lý không triệt để vi phạm để dắt dây, kéo dài không xử lý được.

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quản lý về xây dựng, ngày18/8/2022 Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 68/QĐ-SXD về việc kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng dọc theo tuyến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 61 và Quốc lộ 61C trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Qua đó, ngày 09/9/2022 Sở Xây dựng đã tổ chức công bố Quyết định kiểm tra số 68/QĐ-SXD và tiến hành kiểm tra theo quy định.

                                                                                                              Nguồn Thanh tra Sở


có hài lòng về trang web của sở xây dựng

rất hài lòng
hài lòng
bình thường
không hài lòng


Đang online: 3
Hôm nay: 2074
Đã truy cập: 1201154
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.