xem chi tiet tin - Sở Xây dựng

 

Phường I: Diễn tập trong khu vực phòng thủ năm 2022

Ngày 12-08-2022

Ngày 12/8/2022, phường I tổ chức thành công cuộc diễn tập trong khu vực phòng thủ năm 2022. Đến dự và chỉ đạo có ông Trần Quốc Khởi – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, ông Nguyễn Văn Tuấn – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh.