xem chi tiet tin - Sở Xây dựng

 

Luật số: 62/2020/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Ngày 01-09-2020

Luật số: 62/2020/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

 

 

 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 62.signed.pdf_20200901155405.pdfĐang online: 5
Hôm nay: 688
Đã truy cập: 601447
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.