xem chi tiet tin - Sở Xây dựng

 

Góp ý Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022.

Ngày 10-11-2022

Thực hiện Công văn số 316/UBND-NCTH ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc chủ trương cho Sở Xây dựng thuê đơn vị tư vấn xác định đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, xác định chỉ số giá xây dựng và lập bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh.

Sở Xây dựng đã phối hợp với đơn vị tư vấn là Phân Viện kinh tế xây dựng Miền Nam hoàn chỉnh dự thảo Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, bao gồm các đơn giá: duy trì cây xanh đô thị, duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị, duy trì hệ thống thoát nước đô thị, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị. Để hoàn thiện Bộ đơn giá trước khi trình UBND tỉnh công bố theo quy định, Sở Xây dựng đề nghị quý cơ quan, đơn vị tham gia góp ý dự thảo Bộ đơn giá nêu trên bằng Văn bản.

Văn bản góp ý gửi về Sở Xây dựng trước ngày 18/11/2022. Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào không có ý kiến đóng góp xem như thống nhất với dự thảo, Sở Xây dựng sẽ tổng hợp trình UBND tỉnh công bố.

(File điện tử dự thảo Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị được gửi kèm trên phần mềm Quản lý văn bản, đồng thời được đăng trên website của Sở Xây dựng tại địa chỉ https://soxaydung.haugiang.gov.vn)

Nguồn: Phòng Quản lý Xây dựng - Sở Xây dựng

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Du thao Bo don gia dich vu cong ich 2022.rar_20221110091457.rar

có hài lòng về trang web của sở xây dựng

rất hài lòng
hài lòng
bình thường
không hài lòng


Đang online: 1
Hôm nay: 748
Đã truy cập: 995109
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.