xem chi tiet tin - Sở Xây dựng

 

Công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Ngày 14-06-2021

Công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch

cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Ngày 09 tháng 06 năm 2021 Bộ xây dựng đã ban hành Quyết định số 702/QĐ-BXD về việc Công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Theo đó, đã điều chỉnh bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ Xây dựng cho phù hợp với các lĩnh vực theo quy định tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong thời gian thực hiện nếu có góp ý nội dung Bộ câu hỏi, tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về Sở Xây dựng để tổng hợp, kịp thời đề xuất Cục quản lý hoạt động xây dựng sửa đổ, bổ sung.

Sở Xây dựng thông báo đến quý cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh biết để thực hiện.

(Đính kèm Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 09/6/2021 của Bộ Xây dựng)

Nguồn: Trang website của Bộ Xây dựng.

Đăng tin: Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng.

 

xem chi tiết tại:

http://moc.gov.vn/vn/tin-tuc/1270/67721/bo-xay-dung-cong-bo-dieu-chinh-bo-cau-hoi-phuc-vu-sat-hach-cap-chung-chi-hanh-nghe-hoat-dong-xay-dung.aspx

 
Đang online: 2
Hôm nay: 767
Đã truy cập: 601526
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.