xem chi tiet tin - Sở Xây dựng

 

Ban hành Quy định tham gia quản lý, bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 17-05-2022

.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. QD so 10.zip_20220517143642.zipĐang online: 1
Hôm nay: 1110
Đã truy cập: 539466
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.