xem chi tiet tin - Sở Xây dựng

 

Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 17-05-2022

.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. QD so 11 .zip_20220517143412.zipĐang online: 2
Hôm nay: 1102
Đã truy cập: 539458
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.