Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Xóa đăng ký hành nghề của công chứng viên

Ngày 10-07-2020

* Trình tự thực hiện: Khi công chứng viên không còn làm việc tại tổ chức hành nghề công chứng thì tổ chức hành nghề công chứng thông báo cho Sở Tư pháp để xóa đăng ký hành nghề công chứng.

* Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Trung tâm Hành chính công tỉnh (số 9 Điện Biên Phủ, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh (địa chỉ https://dichvucong.haugiang.gov.vn).

* Thành phần hồ sơ: Thông báo của tổ chức hành nghề công chứng.

* Số lượng hồ sơ: Không. 

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của tổ chức hành nghề công chứng.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hành nghề công chứng.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xóa đăng ký hành nghề công chứng, Quyết định thu hồi Thẻ công chứng viên.

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật công chứng số 53/2014/QH13;

- Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng.


Đang online: 1
Hôm nay: 1163
Đã truy cập: 1336795