Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Thủ tục chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý

Ngày 11-07-2020

* Trình tự thực hiện:

- Trường hợp tổ chức đăng ký tham gia tự chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý hoặc chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật thì nộp hồ sơ về Sở Tư pháp nơi đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp công bố việc chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý, đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp và thông báo về Bộ Tư pháp.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính.

* Thành phần hồ sơ:

- Văn bản thông báo về việc chấm dứt thực hiện trợ giúp pháp lý;

- Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết hồ sơ: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.

* Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công bố việc chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang.

* Phí, lệ phí: Không.

* Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Căn cứ pháp lý:

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;

- Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý.


Đang online: 1
Hôm nay: 1495
Đã truy cập: 1333580