Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Thôi làm hòa giải viên thương mại vụ việc khỏi danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc của Sở Tư pháp

Ngày 11-07-2020

* Trình tự thực hiện:

- Hòa giải viên thương mại vụ việc thôi làm hòa giải viên thương mại vụ việc thì gửi văn bản thông báo cho Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang- nơi đăng ký hòa giải viên thương mại vụ việc.

- Sở Tư pháp tiến hành xem xét, xóa tên hòa giải viên thương mại vụ việc đó khỏi danh sách của Sở.

* Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính.

* Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị xóa tên hòa giải viên thương mại vụ việc khỏi danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc của Sở Tư pháp.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

* Kết quả thực hiện thủ lục hành chính: xóa tên hòa giải viên thương mại vụ việc khỏi danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc của Sở Tư pháp.

* Lệ phí (nếu có): Không quy định.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.

* Căn cứ pháp lý:

Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại.


Đang online: 1
Hôm nay: 1168
Đã truy cập: 1336800