Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại

Ngày 11-07-2020

* Trình tự thực hiện:

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày văn bản chấp thuận của Bộ Tư pháp về việc thay đổi tên gọi có hiệu lực, Trung tâm hòa giải thương mại có văn bản đề nghị thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động gửi Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang - nơi Trung tâm đăng ký hoạt động.

- Sở Tư pháp nơi đã cấp Giấy đăng ký hoạt động xem xét ra quyết định thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm.

* Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính.

* Thành phần hồ sơ:

- Văn bản chấp thuận của Bộ Tư pháp về việc thay đổi tên gọi của Trung tâm hòa giải thương mại có hiệu lực.

- Văn bản đề nghị thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động.

* Số lượng hồ sơ: Không quy định.

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Trung tâm.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm hòa giải thương mại.

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm.

* Lệ phí (nếu có): Không quy định.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.

* Căn cứ pháp lý:

Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại.


Đang online: 2
Hôm nay: 1206
Đã truy cập: 1336838