Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

DANH SÁCH HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN

Ngày 31-03-2022

DANH SÁCH HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN

STT

Tên doanh nghệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp

Nơi hành nghề

1

Doanh nghiệp tư nhân quản lý, thanh lý tài sản Hòa Bình

Địa chỉ trụ sở: : Số 33 Trần Thủ Độ, khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

- Quản tài viên: Võ Văn Leo. Sinh năm 1958.

- Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên số 1561/TP/QTV-CCHN, ngày cấp 02/6/2020


Đang online: 1
Hôm nay: 447
Đã truy cập: 775904