Xem chi tiet tin - Sở Tư pháp

 

QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh biên chế sự nghiệp, số lượng người hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong đơn vị sự nghiệp năm 2019

Ngày 01-07-2020
Đang online: 2
Hôm nay: 1753
Đã truy cập: 289027