Xem chi tiet tin - Sở Tư pháp

 

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao biên chế sự nghiệp, số lượng người hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong đơn vị sự nghiệp năm 2021

Ngày 28-04-2021
Đang online: 1
Hôm nay: 434
Đã truy cập: 721594