Xem chi tiet tin - Sở Tư pháp

 

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao biên chế công chức, số lượng người hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2021

Ngày 27-04-2021
Đang online: 1
Hôm nay: 1213
Đã truy cập: 712701