Xem chi tiet tin - Sở Tư pháp

 

Lịch làm việc từ ngày 24/8/2020 đến ngày 28/8/2020 (Điều chỉnh lần 8)

Ngày 27-08-2020

THÔNG BÁO

Lịch làm việc từ ngày 24/8/2020 đến ngày 28/8/2020

Thứ Hai (24/8/2020):

- 07h30: Đ/c Trần Phượng Quyên - Phó Giám đốc Sở họp chuẩn bị nội dung kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 9/2020 (Phòng XD&KTVBQPPL chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 13h30: Đ/c Trần Phượng Quyên - Phó Giám đốc Sở dự cuộc họp tập thể Thường trực UBND tỉnh. Địa điểm: Phòng họp BCS & TT.UBND tỉnh.

- 13h30: Đ/c Phó trưởng phòng Phòng QLXLVPHC&TDTHPL họp trao đổi hồ sơ vi phạm hành chính. Địa điểm: Hội trường II - UBND huyện Châu Thành.

- 14h30: Đoàn thanh tra đột xuất làm việc với các cá nhân có liên quan đến đơn khiếu nại của công dân. Địa điểm: Phòng họp Sở Tư pháp.

- Đ/c Phó Giám đốc Trung tâm TGPLNN đi công tác tại huyện Long Mỹ.

- Đ/c Mỹ Ngọc và đ/c Diệu học lớp Trung cấp LLCT-HC (hết tuần). Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.

Thứ Ba (25/8/2020):

- 07h30: Đ/c Giám đốc Sở tiếp công dân định kỳ tại trụ sở Sở Tư pháp.

- 08h00: Đ/c Trần Phượng Quyên - Phó Giám đốc Sở làm họp với Đoàn kiểm tra 835 (Đ/c Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Hành chính tư pháp dùng dự). Địa điểm: Phòng họp Ban Dân vận Tỉnh ủy.

- 13h30: Đ/c Giám đốc Sở dự cuộc họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Địa điểm: Phòng họp BCS & TT.UBND tỉnh.

- 13h30: Đ/c Chánh Thanh tra Sở họp trao đổi nội dung trình Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy và Đề án tự chủ của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Địa điểm: Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 13h30: Đ/c Phó Trưởng phòng Phòng QLXLVPHC&TDTHPL họp trao đổi các nội dung liên quan đến việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Địa điểm: Phòng họp số 01 - Sở Tài nguyên và Môi trường.

- 13h30: Chi đoàn Sở họp lệ. Địa điểm: Phòng họp Sở Tư pháp.

- 14h00: Chi đoàn làm vệ sinh cơ quan.

- 15h30: Chi đoàn đi thăm và tặng quà cho gia đình chính sách tại khu vực 5, phường IV, thành phố Vị Thanh.

Đ/c Phó Giám đốc Trung tâm TGPLNN tham dự phiên tòa tại TAND huyện Long Mỹ.

Thứ Tư (26/8/2020):

- 07h30: Đ/c Đồng Việt Phương - Phó Giám đốc Sở họp Tổ kiểm tra, rà soát liên quan đến việc giải quyết đòi lại đất của ông Lương Văn Tám. Địa điểm: Phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 08h00: Đ/c Trần Phượng Quyên - Phó Giám đốc Sở họp góp ý Quyết định ban hành quy chế hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý được biệt phái về công tác tại tỉnh (Phòng XD&KTVBQPPL chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

- 08h00: Đ/c Trưởng phòng Phòng XD&KTVBQPPL họp trao đổi Quy hoạch phát triển ngành chăn nuôi và cơ sở giết mỗ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Hậu Giang. Địa điểm: Phòng họp số 2 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- 09h15: Đ/c Trưởng phòng Phòng PBGDPL và đ/c Phú dự Lễ tổng kết cuộc thi “Sáng mãi truyền thống 75 năm ngành Tư pháp Việt Nam. Địa điểm: Trường Cao đẳng Luật Miền Nam.

- 13h30: Đ/c Giám đốc Sở dự phiên họp trao đổi về việc cử người làm đại diện theo pháp luật của Công ty Thương mại - Du lịch Hậu Giang (đ/c Nhớ cùng dự). Địa điểm: Phòng họp trực tuyến - Tòa án nhân dân tỉnh.

14h00: Đ/c Trần Phượng Quyên - Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị sơ kết công tác Thi hành án dân sự (Phòng BTTP và Trung tâm DVĐGTS chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- Lãnh đạo Thanh tra Sở và lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư pháp đi công tác tại huyện Châu Thành và thành phố Cần Thơ.

Thứ Năm (27/8/2020):

- 07h30: Đ/c Đồng Việt Phương - Phó Giám đốc Sở họp trao đổi nội dung Hợp đồng thuê đất của dự án Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 2 (BOT). Địa điểm: Phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường.

- 08h30: Trung tâm DVĐGTS tổ chức cuộc đấu giá tài sản. Địa điểm: Hội trường Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang.

- 08h30: Trung tâm DVĐGTS tổ chức cuộc đấu giá tài sản. Địa điểm: Hội trường Sở Tư pháp.

- 13h30: Đ/c Giám đốc Sở gặp gỡ, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với hộ nghèo tại xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ. Địa điểm: Trường THCS Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ.

- Đ/c Trưởng phòng Phòng PBGDPL học lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương (03 ngày). Địa điểm: Hội trường Khách sạn Bông Sen.

Thứ Sáu (28/8/2020):

- 08h00: Ban Giám đốc Sở dự tổng kết 10 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp (Phòng HCTP chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Hội trường Sở Tư pháp.

- 07h30: Đ/c Phó trưởng phòng phụ trách Phòng BTTP trao đổi nội dung liên quan đến việc bán đấu giá khoản nợ vay của Công ty Cổ phần 586 Hậu Giang. Địa điểm: Phòng họp số 01 Sở Tài nguyên và Môi trường.

- 13h30: Đ/c Phó trưởng phòng phụ trách Phòng BTTP họp trao đổi các nội dung liên quan đến tái định cư cho người dân trên địa bàn huyện Phụng Hiệp. Địa điểm: Phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường.

- 13h30: Đ/c Phó trưởng phòng Phòng QLXLVPHC&TDTHPL họp bàn thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với các hộ dân không chấp hành quy định tại Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh. Địa điểm: Phòng họp số 2 UBND huyện Châu Thành A.

- 15h30: Đ/c Trần Phượng Quyên - Phó Giám đốc Sở họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết hỗ trợ kinh phí khoán định mức giáo viên, nhân viên các trường mầm non, mẫu giáo và phổ thông công lập năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh (Đ/c Trưởng phòng Phòng XD&KTVBQPPL cùng dự). Địa điểm: Phòng Khánh tiết, Văn phòng HĐND tỉnh.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Sở;

- Các Phòng, Trung tâm thuộc Sở;

- Lưu: VT, VP.

                     TL. GIÁM ĐỐC

                     CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

                      Ngô Ngọc Đang
Đang online: 1
Hôm nay: 1702
Đã truy cập: 288976