Xem chi tiet tin - Sở Tư pháp

 

Lịch làm việc từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020 (Điều chỉnh lần 2)

Ngày 08-09-2020

THÔNG BÁO

Lịch làm việc từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020

Thứ Hai (07/9/2020):

- 08h00: Ban Giám đốc Sở hội ý với đại diện lãnh đạo các Phòng, Trung tâm thuộc Sở. Địa điểm: Phòng họp Sở Tư pháp.

 - 13h30: Đ/c Giám đốc Sở đối thoại và giải quyết khiếu nại, tố cáo địa bàn huyện Vị Thủy, Châu Thành, Phụng Hiệp, thành phố Vị Thanh. Địa điểm: Ban Tiếp công dân tỉnh.

- 13h30: Đ/c Phó Giám đốc Trung tâm TGPLNN đi công tác tại thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A.

- 13h30: Chi ủy Chi bộ 4 họp lệ. Địa điểm: Hội trường Sở Tư pháp.

- 14h00: Chi bộ 4 họp lệ. Địa điểm: Hội trường Sở Tư pháp.

- 14h00: Chi ủy Chi bộ 1 họp lệ. Địa điểm: Phòng họp Sở Tư pháp.

- 14h30: Chi bộ 1 họp lệ. Địa điểm: Phòng họp Sở Tư pháp.

- 16h00: Tổ Công đoàn 4 họp lệ. Địa điểm: Hội trường Sở Tư pháp.

- 16h30: Tổ công đoàn 1 họp lệ. Địa điểm: Phòng họp Sở Tư pháp.

- Lãnh đạo Thanh tra Sở và lãnh đạo Phòng BTTP làm việc với Văn phòng công chứng Bùi Thanh Nhã.

Thứ Ba (08/9/2020):

- 07h30: Đ/c Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 8/2020, triển khai nhiệm vụ tháng 9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Địa điểm: Phòng họp số 1 Ủy ban nhân dân tỉnh.

- 07h30: Đ/c Đồng Việt Phương - Phó Giám đốc Sở kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác tư pháp tại UBND xã Hiệp Hưng và Phòng Tư pháp huyện Phụng Hiệp (Lãnh đạo: Văn phòng, Phòng XD&KTVBQPPL, Phòng HCTP, Phòng PBGDPL, Phòng QLXLVPHC&TDTHPL, Trung tâm TGPLNN cùng  tham gia). Địa điểm: Phòng Tư pháp huyện Phụng Hiệp.

- 08h00: Đ/c Trần Phượng Quyên - Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Dự án 513 và sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Địa điểm: Phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 07h30: Đ/c Trưởng phòng Phòng PBGDPL kiểm tra cuối khóa lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương. Địa điểm: Hội trường Khách sạn Bông Sen.

- 13h30: Đ/c Giám đốc Sở dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng). Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.

- 13h30: Đ/c Trưởng phòng Phòng PBGDPL tập huấn kỹ năng báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và nhiệm vụ công tác tiếp cận pháp luật người dân ở cơ sở năm 2020 do Phòng Tư pháp huyện Châu Thành tổ chức. Địa điểm: Hội trường I - UBND huyện Châu Thành.

- 14h00: Đ/c Trưởng Phòng QLXLVPHC & TDTHPL họp trao đổi nội dung tham mưu xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Địa điểm: Phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- Lãnh đạo Thanh tra Sở và lãnh đạo Phòng BTTP làm việc với Văn phòng công chứng Lâm Thị Lệ Hoa.

- Đ/c Mỹ Ngọc và đ/c Diệu học lớp Trung cấp LLCT-HC (hết tuần). Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.

- Đ/c Diệp đi công tác tại huyện Phụng Hiệp.

Thứ Tư (09/9/2020):

- 06h30: Đ/c Giám đốc Trung tâm TGPLNN khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

- 07h30:  Đ/c Trần Phượng Quyên - Phó Giám đốc Sở dự tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra công đoàn. Địa điểm: Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh.

- 08h00: Đ/c Giám đốc Trung tâm TGPLNN dự Hội nghị quán triệt Thông báo Kết luận, Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến số 2 Tỉnh ủy.

- 07h30: Đ/c Nhớ họp trao đổi về nội dung Hợp đồng nguyên tắc xử lý rác thải sinh hoạt giữa Tỉnh với Công ty TNHH MTV Greenity Hậu Giang. Địa điểm: Phòng họp số 2, Sở Tài nguyên và Môi trường.

- 13h30: Đ/c Đồng Việt Phương - Phó Giám đốc Sở dự buổi làm việc của Lãnh đạo Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành A về tình hình nhiệm vụ công tác quý III/2020. Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A.

- 13h30: Đ/c Phó Giám đốc Trung tâm TGPLNN đi công tác tại thành phố Ngã Bảy.

- Đ/c Trưởng phòng Phòng PBGDPL đi nghiên cứu thực tế tại Nông trường Mùa Xuân.

- Lãnh đạo Thanh tra Sở và lãnh đạo Phòng BTTP làm việc với Văn phòng công chứng Nguyễn Xuân Thắng.

Thứ Năm (10/9/2020):

- 07h30: Đ/c Giám đốc Sở dự buổi làm việc của Lãnh đạo Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Thành ủy Vị Thanh về tình hình nhiệm vụ công tác quý III/2020. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hành chính thành phố Vị Thanh.

- 07h30: Đ/c Trần Phượng Quyên - Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị lấy ý kiến đóng góp đối với dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (Phòng QLXLVPHC&TDTHPL chuẩn bị nội dung góp ý Luật Xử lý vi phạm hành chính; Phòng PBGDPL chuẩn bị nội dung góp ý Luật Bảo vệ môi trường). Địa điểm: Phòng họp số 01 UBND tỉnh.

- 07h30: Đ/c Phó Giám đốc Trung tâm TGPLNN đi công tác tại xã Tân Bình.

- 07h30: Đ/c Phó trưởng phòng phụ trách Phòng HCTP đi xác minh nội dung Giấy khai sinh của công dân tại Phòng Tư pháp huyện Châu Thành A.

- 08h00: Đ/c Nhớ họp trao đổi việc cung cấp các tài liệu liên quan đến hồ sơ phá sản của Công ty Thương mại - Du lịch Hậu Giang. Địa điểm: Phòng họp số 1, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- 13h30: Đ/c Đồng Việt Phương - Phó Giám đốc Sở dự buổi làm việc của Lãnh đạo Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy Phụng Hiệp về tình hình nhiệm vụ công tác quý III/2020. Địa điểm: Hội trường Huyện ủy Phụng Hiệp.

- 13h30: Đ/c Trần Phượng Quyên - Phó Giám đốc Sở dự buổi làm việc của Lãnh đạo Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy Vị Thủy về tình hình nhiệm vụ công tác quý III/2020. Địa điểm: Hội trường Huyện ủy Vị Thủy.

- 14h30: Chi bộ 3 họp lệ. Địa điểm: Phòng họp Sở Tư pháp.

- Lãnh đạo Thanh tra Sở và lãnh đạo Phòng BTTP làm việc với Văn phòng công chứng Bùi Quang Nhơn.

- Đ/c Phú tham gia lớp bồi dưỡng chức danh Bí thư Đoàn cơ sở năm 2020 (02 ngày). Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.

Thứ Sáu (11/9/2020):

- 07h30: Đ/c Trần Phượng Quyên - Phó Giám đốc Sở dự buổi làm việc của Lãnh đạo Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy Long Mỹ về tình hình nhiệm vụ công tác quý III/2020. Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Long Mỹ.

- 07h30: Đ/c Đồng Việt Phương dự lớp tập huấn về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (Trung tâm Dịch vụ và HTPLCDN chuẩn bị nội dung và hậu cần).

- 07h30: Đ/c Trưởng phòng Phòng PBGDPL dự Hội nghị tổng kết Kế hoạch số 25/KH-UBND và Kế hoạch số 51/KH-UBND của UBND tỉnh gắn với họp mặt kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam. Địa điểm: Hội trường Trụ sở các Hội có tính chất đặc thù tỉnh.

- 07h30: Đ/c Phó Giám đốc Trung tâm TGPLNN đi công tác tại TAND thành phố Ngã Bảy.

- 08h00: Đ/c Nhớ họp đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của Nhà đầu tư đăng ký dự án Khu đô thị mới 1, khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ. Địa điểm: Phòng họp số 1, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- 14h00: Đ/c Trần Phượng Quyên - Phó Giám đốc Sở họp triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về phục vụ hành chính năm 2020. Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.

- Lãnh đạo Thanh tra Sở và lãnh đạo Phòng BTTP làm việc với Văn phòng công chứng Nguyễn Hoàng Tuấn.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Sở;

- Các Phòng, Trung tâm thuộc Sở;

- Lưu: VT, VP.                           

                                 TL. GIÁM ĐỐC

                                CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

                               

                                 Ngô Ngọc Đang
Đang online: 1
Hôm nay: 1689
Đã truy cập: 288963