Xem chi tiet tin - Sở Tư pháp

 

DEMO-Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự)

Ngày 05-01-2021

Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự)
Đang online: 2
Hôm nay: 167
Đã truy cập: 1335801