Văn bản Sở Tư pháp - Sở Tư pháp

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 2531 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
42/TTr-STP 03/12/2021 Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
1381/STP-HC&BTTP 02/12/2021 Về việc tra cứu dữ liệu hộ tịch
1378/STP-HC&BTTP 02/12/2021 V/v đề nghị cung cấp hồ sơ thực hiện trợ giúp pháp lý
154/QĐ-STP 02/12/2021 Về việc tạm đình chỉ hành nghề Công chứng viên đối với ông Nguyễn Hoàng Tuấn
1369/STP-HC&BTTP 30/11/2021 V/v kiện toàn giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc
153/QĐ-STP 29/11/2021 Về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư
1361/STP-HC&BTTP 29/11/2021 V/v thực hiện khảo sát và rà soát người không quốc tịch, người chưa xác định được quốc tịch, người không có giấy tờ chứng minh nhân thân đang cư trú tại địa phương
1359/STP-VP 26/11/2021 V/v cử CCVC tham gia đào tạo Hệ thống phần mềm thuộc dự án “Nâng cấp cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công theo phương thức trực tuyến (online)”
1354/STP-HC&BTTP 26/11/2021 V/v đề nghị hỗ trợ cập nhật thông tin về chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản
239/BC-STP 26/11/2021 Kết quả đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021
1353/STP-VP 26/11/2021 V/v báo cáo hồ sơ trễ hạn trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và Một cửa điện tử của tỉnh
150/QĐ-STP 26/11/2021 Về việc chỉ định thầu thuê hạ tầng dạy trực tuyến
238/BC-STP 26/11/2021 Tổng kết công tác bình đẳng giới năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2022
1352/STP-HC&BTTP 26/11/2021 V/v đánh giá việc thực hiện quản lý Nhà nước về công tác bồi thường nhà nước năm 2021
1345/STP-VB&QLXLVPHC 24/11/2021 V/v báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp năm 2021 trên địa bàn tỉnh
235/BC-STP 24/11/2021 Kết quả công tác tư pháp tháng 11 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2021
233/BC-STP 24/11/2021 Kết quả thực hiện Kế hoạch số 495/KH-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Hậu Giang triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021
1341/STP-HC&BTTP 23/11/2021 Về việc tra cứu dữ liệu hộ tịch
54/GM-STP 23/11/2021 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bán đấu giá tài sản năm 2021
231/BC-STP 23/11/2021 Kết quả về việc trả lời phản ánh, kiến nghị một số nội dung liên quan đến công tác đấu giá tài sản
Đang online: 2
Hôm nay: 664
Đã truy cập: 461688