Văn bản Sở Tư pháp - Sở Tư pháp

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 3190 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
13/TB-STP 20/03/2023 Về việc giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài
10/TTr-STP 20/03/2023 Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang
325/STP-HC&BTTP 20/03/2023 V/v đôn đốc công tác quản lý nhiệm vụ, giám sát dự án Số hóa sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh
321/STP-HC&BTTP 17/03/2023 V/v cung cấp thông tin về công chứng viên bà Lê Thị Thơm
11/TB-STP 17/03/2023 Về việc đã ghi tên người đăng ký tập sự vào Danh sách người tập sự hành nghề công chứng đối với bà Nguyễn Y Ngọc
10/TB-STP 17/03/2023 Về việc đã ghi tên người đăng ký tập sự vào Danh sách người tập sự hành nghề công chứng Võ Tấn Bằng
316/STP-VP 16/03/2023 V/v xóa bỏ và giữ lại địa chỉ Mail Công vụ
311/STP-HC&BTTP 15/03/2023 V/v thực hiện Công văn số 213/HTQTCT-HT ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp
310/STP-HC&BTTP 15/03/2023 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án 06/CP năm 2023
309/STP-HC&BTTP 15/03/2023 V/v phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 309/QĐ-BTP ngày 10/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
302/STP-HC&BTTP 14/03/2023 V/v cập nhật dữ liệu công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng
301/STP-HC&BTTP 14/03/2023 V/v góp ý dự thảo văn bản
289/STP-HC&BTTP 10/03/2023 V/v tổ chức Đại hội nhiệm kỳ theo Hướng dẫn số 01/HD-HĐLSTQ của Hội đồng luật sư toàn quốc
18/KH-STP 10/03/2023 Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ bồi thường của nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
17/KH-STP 10/03/2023 Bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
09/TB-STP 10/03/2023 Về việc thay đổi nội dung Giấy phép đăng ký hoạt động Văn phòng luật sư Nguyễn Văn Bình
45/BC-STP 08/03/2023 Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 3/2023 và phương hướng nhiệm vụ tháng 4/2023
273/STP-HC&BTTP 08/03/2023 V/v triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ
264/STP-HC&BTTP 07/03/2023 V/v tra cứu dữ liệu hộ tịch của bà Hồ Thị Diễm Kiều
257/STP-HC&BTTP 06/03/2023 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang
248/STP-HC&BTTP 03/03/2023 V/v cử công chức tham gia thành viên Hội đồng xác định giá
241/STP-HC&BTTP 02/03/2023 V/v trả lời đơn yêu cầu của ông Nguyễn Xuân Thi
26/QĐ-STP 01/03/2023 Về việc kiện toàn Đội Phòng cháy và chữa cháy Sở Tư pháp
14/KH-STP 01/03/2023 Thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2023 tại cơ quan Sở Tư pháp
227/STP-VP 27/02/2023 V/v triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến do Sở Tư pháp cung cấp
13/KH-STP 26/02/2023 Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức Sở Tư pháp năm 2023
12/KH-STP 26/02/2023 Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023
24/QĐ-STP 24/02/2023 Phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp năm 2023
39/BC-STP 24/02/2023 V/v Báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 18/10/2022 của UBND tỉnh Hậu Giang cải tiến chỉ số chuyển đổi số năm 2022
và những năm tiếp theo (DTI) tại Sở Tư pháp trong tháng 02 năm 2023
207/STP-VP 23/02/2023 V/v báo cáo khắc phục hạn chế trong thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022
205/STP-HC&BTTP 23/02/2023 V/v tra cứu dữ liệu hộ tịch của bà Nguyễn Thị Huỳnh Như
197/STP-HC&BTTP 21/02/2023 V/v rà soát hồ sơ theo Công văn số 560/VP.UBND-HCTH ngày 10/02/2023 của Văn phòng UBND tỉnh
195/STP-HC&BTTP 21/02/2023 V/v thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng nghề công chứng năm 2023 và Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch
192/STP-VP 20/02/2023 V/v cung cấp thông tin phục vụ đánh giá, chấm điểm chuyển đổi số của Tỉnh năm 2022
191/STP-VP 20/02/2023 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh
08/TB-STP 20/02/2023 Về việc hoạt động của Văn phòng Luật sư Công Phước
188/STP-HC&BTTP 17/02/2023 V/v trình ký Báo cáo tổng kết thi hành Luật Luật sư
30/BC-STP 17/02/2023 Kết quả thực hiện các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới năm 2022
183/STP-VP 17/02/2023 V/v xóa bỏ địa chỉ Mail Công vụ đã không còn sử dụng
181/STP-HC&BTTP 17/02/2023 V/v phối hợp tăng cường quản lý nhà nước về nuôi con nuôi
07/TB-STP 16/02/2023 Về việc đã ghi tên người đăng ký tập sự vào Danh sách người tập sự hành nghề công chứng
28/BC-STP 16/02/2023 Kết quả tham mưu thực hiện Kế hoạch số 34-KH/BTGTU ngày 21/01/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh năm 2022
177/STP-VP 16/02/2023 V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh
166/STP-HC&BTTP 14/02/2023 V/v tra cứu dữ liệu hộ tịch của bà Lưu Thị Ngọc Chúc
156/STP-VP 13/02/2023 V/v báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2022
150/STP-HC&BTTP 13/02/2023 V/v tra cứu dữ liệu hộ tịch của bà Ngô Thị Cẩm Thu
148/STP-HC&BTTP 10/02/2023 V/v phúc đáp Công văn số 41/UBND ngày 07/02/2023của UBND xã Long Trị
147/STP-HC&BTTP 10/02/2023 V/v thu hồi, hủy bỏ Giấy khai sinh của Lee Jong Hyun
141/STP- 10/02/2023 V/vtra cứu dữ liệu hộ tịchcủa bà Thạch Thị Phương
20/BC-STP 09/02/2023 Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 02/2023 và phương hướng nhiệm vụ tháng 3/2023
137/STP-VP 09/02/2023 V/v thống nhất danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần
130/STP-HC&BTTP 08/02/2023 V/v hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch
19/BC-STP 08/02/2023 Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2030, kết quả thực hiện trong năm 2022
122/STP-TTR 06/02/2023 V/v thống nhất hồ sơ đăng ký, quản lý hộ tịch
119/STP-VP 06/02/2023 V/v đề nghị khen thưởng công tác dân vận chính quyền
18/BC-STP 03/02/2023 Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II/2023
101/STP-VP 02/02/2023 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết của Chính phủ
95/STP-HC&BTTP 01/02/2023 V/v tra cứu dữ liệu hộ tịch của bà Bùi Thị Thanh Thúy
94/STP-HC&BTTP 01/02/2023 V/v phúc đáp Công văn số 4771/UBND-PTP ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Long Mỹ
92/STP-VP 01/02/2023 V/v báo cáo tình hình giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2022
86/STP-VP 30/01/2023 V/v báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư công và Kế hoạch vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023
85/STP-VP 30/01/2023 V/v triển khai thực hiện văn bản liên quan đến công tác xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và chuyển đổi số
84/STP-HC&BTTP 30/01/2023 V/v tra cứu dữ liệu hộ tịch của bà Nguyễn Thị Giang
81/STP-HC&BTTP 27/01/2023 V/v triển khai Công văn số 136/TTCP-C.IV ngày 16/01/2023 của Thanh tra Chính phủ
17/QĐ-STP 19/01/2023 Về việc phân công công chức phụ trách công nghệ thông tin của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang
79/STP-HC&BTTP 19/01/2023 V/v đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng của bà Phan Nguyễn Tiên Duyên
76/STP-HC&BTTP 18/01/2023 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 09/2022/TT-BTP ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
69/STP-VP 18/01/2023 V/v báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư công và Kế hoạch vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 và Kế hoạch năm 2023
65/STP-HC&BTTP 18/01/2023 V/v gửi danh sách tổ chức giám định tư pháp công lập và người giám định tư pháp; danh sách tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc và người giám định tư pháp theo vụ việc
64/STP-HC&BTTP 18/01/2023 V/v phối hợp cung cấp hồ sơ đăng ký khai sinh của công dân
59/STP-HC&BTTP 17/01/2023 V/v phối hợp cung cấp thông tin gia đình liệt sĩ Bùi Thị Phước
53/STP-HC&BTTP 16/01/2023 V/v đề nghị phối hợp xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
11/BC-STP 13/01/2023 Kết quả thực hiện Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 18/10/2022 của UBND tỉnh Hậu Giang cải tiến chỉ số chuyển đổi số năm 2022
và những năm tiếp theo (DTI) tại Sở Tư pháp trong tháng 01 năm 2023
47/STP-HC&BTTP 13/01/2023 V/v triển khai, thực hiện các văn bản về bồi thường nhà nước
45/STP-VP 13/01/2023 V/v rà soát, thống kê thủ tục hành chính nội bộ của Sở Tư pháp
Đang online: 1
Hôm nay: 84
Đã truy cập: 1318382