Văn bản Sở Tư pháp - Sở Tư pháp

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 3190 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
13/TB-STP 20/03/2023 Về việc giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài
10/TTr-STP 20/03/2023 Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang
325/STP-HC&BTTP 20/03/2023 V/v đôn đốc công tác quản lý nhiệm vụ, giám sát dự án Số hóa sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh
321/STP-HC&BTTP 17/03/2023 V/v cung cấp thông tin về công chứng viên bà Lê Thị Thơm
11/TB-STP 17/03/2023 Về việc đã ghi tên người đăng ký tập sự vào Danh sách người tập sự hành nghề công chứng đối với bà Nguyễn Y Ngọc
10/TB-STP 17/03/2023 Về việc đã ghi tên người đăng ký tập sự vào Danh sách người tập sự hành nghề công chứng Võ Tấn Bằng
316/STP-VP 16/03/2023 V/v xóa bỏ và giữ lại địa chỉ Mail Công vụ
311/STP-HC&BTTP 15/03/2023 V/v thực hiện Công văn số 213/HTQTCT-HT ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp
310/STP-HC&BTTP 15/03/2023 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án 06/CP năm 2023
309/STP-HC&BTTP 15/03/2023 V/v phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 309/QĐ-BTP ngày 10/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
302/STP-HC&BTTP 14/03/2023 V/v cập nhật dữ liệu công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng
301/STP-HC&BTTP 14/03/2023 V/v góp ý dự thảo văn bản
289/STP-HC&BTTP 10/03/2023 V/v tổ chức Đại hội nhiệm kỳ theo Hướng dẫn số 01/HD-HĐLSTQ của Hội đồng luật sư toàn quốc
18/KH-STP 10/03/2023 Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ bồi thường của nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
17/KH-STP 10/03/2023 Bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
09/TB-STP 10/03/2023 Về việc thay đổi nội dung Giấy phép đăng ký hoạt động Văn phòng luật sư Nguyễn Văn Bình
45/BC-STP 08/03/2023 Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 3/2023 và phương hướng nhiệm vụ tháng 4/2023
273/STP-HC&BTTP 08/03/2023 V/v triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ
264/STP-HC&BTTP 07/03/2023 V/v tra cứu dữ liệu hộ tịch của bà Hồ Thị Diễm Kiều
257/STP-HC&BTTP 06/03/2023 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang
248/STP-HC&BTTP 03/03/2023 V/v cử công chức tham gia thành viên Hội đồng xác định giá
241/STP-HC&BTTP 02/03/2023 V/v trả lời đơn yêu cầu của ông Nguyễn Xuân Thi
26/QĐ-STP 01/03/2023 Về việc kiện toàn Đội Phòng cháy và chữa cháy Sở Tư pháp
14/KH-STP 01/03/2023 Thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2023 tại cơ quan Sở Tư pháp
227/STP-VP 27/02/2023 V/v triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến do Sở Tư pháp cung cấp
13/KH-STP 26/02/2023 Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức Sở Tư pháp năm 2023
12/KH-STP 26/02/2023 Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023
24/QĐ-STP 24/02/2023 Phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp năm 2023
39/BC-STP 24/02/2023 V/v Báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 18/10/2022 của UBND tỉnh Hậu Giang cải tiến chỉ số chuyển đổi số năm 2022
và những năm tiếp theo (DTI) tại Sở Tư pháp trong tháng 02 năm 2023
207/STP-VP 23/02/2023 V/v báo cáo khắc phục hạn chế trong thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022
Đang online: 1
Hôm nay: 131
Đã truy cập: 1318429