Văn bản Sở Tư pháp - Sở Tư pháp

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 3190 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
13/TB-STP 20/03/2023 Về việc giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài
10/TTr-STP 20/03/2023 Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang
325/STP-HC&BTTP 20/03/2023 V/v đôn đốc công tác quản lý nhiệm vụ, giám sát dự án Số hóa sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh
321/STP-HC&BTTP 17/03/2023 V/v cung cấp thông tin về công chứng viên bà Lê Thị Thơm
11/TB-STP 17/03/2023 Về việc đã ghi tên người đăng ký tập sự vào Danh sách người tập sự hành nghề công chứng đối với bà Nguyễn Y Ngọc
10/TB-STP 17/03/2023 Về việc đã ghi tên người đăng ký tập sự vào Danh sách người tập sự hành nghề công chứng Võ Tấn Bằng
316/STP-VP 16/03/2023 V/v xóa bỏ và giữ lại địa chỉ Mail Công vụ
311/STP-HC&BTTP 15/03/2023 V/v thực hiện Công văn số 213/HTQTCT-HT ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp
310/STP-HC&BTTP 15/03/2023 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án 06/CP năm 2023
309/STP-HC&BTTP 15/03/2023 V/v phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 309/QĐ-BTP ngày 10/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
302/STP-HC&BTTP 14/03/2023 V/v cập nhật dữ liệu công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng
301/STP-HC&BTTP 14/03/2023 V/v góp ý dự thảo văn bản
289/STP-HC&BTTP 10/03/2023 V/v tổ chức Đại hội nhiệm kỳ theo Hướng dẫn số 01/HD-HĐLSTQ của Hội đồng luật sư toàn quốc
18/KH-STP 10/03/2023 Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ bồi thường của nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
17/KH-STP 10/03/2023 Bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
09/TB-STP 10/03/2023 Về việc thay đổi nội dung Giấy phép đăng ký hoạt động Văn phòng luật sư Nguyễn Văn Bình
45/BC-STP 08/03/2023 Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 3/2023 và phương hướng nhiệm vụ tháng 4/2023
273/STP-HC&BTTP 08/03/2023 V/v triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ
264/STP-HC&BTTP 07/03/2023 V/v tra cứu dữ liệu hộ tịch của bà Hồ Thị Diễm Kiều
257/STP-HC&BTTP 06/03/2023 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang
Đang online: 1
Hôm nay: 110
Đã truy cập: 1318408