Văn bản Sở Tư pháp - Sở Tư pháp

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 3190 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
25/STP-VP 10/01/2023 V/v báo cáo kết quả chi cho chuyển đổi số năm 2022 (Các văn bản kèm theo đã gửi văn bản giấy cho STC)
05/BC-STP 09/01/2023 Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 01/2023 và phương hướng nhiệm vụ tháng 02/2023
11/QĐ-STP 06/01/2023 Về việc kiện toàn Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang
10/QĐ-STP 06/01/2023 Ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang
21/STP-VP 05/01/2023 V/v phúc đáp Công văn số 05/SNV-XDCQ&CTTN của Sở Nội vụ
02/BC-STP 04/01/2023 Kết quả chấm điểm chuyển đổi số theo Quyết định số 1949/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2022 của UBND tỉnh Hậu Giang
32/TTr-STP 30/12/2022 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang
1488/STP-VP 30/12/2022 V/v báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư công và Kế hoạch vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022
185/QĐ-STP 29/12/2022 Về việc chỉ định thầu in 10 loại Tờ rơi tìm hiểu pháp luật
184/QĐ-STP 29/12/2022 Về việc chỉ định thầu in Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính
Đang online: 1
Hôm nay: 176
Đã truy cập: 1318474