Văn bản Sở Tư pháp - Sở Tư pháp

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 3190 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
86/STP-VP 30/01/2023 V/v báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư công và Kế hoạch vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023
85/STP-VP 30/01/2023 V/v triển khai thực hiện văn bản liên quan đến công tác xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và chuyển đổi số
84/STP-HC&BTTP 30/01/2023 V/v tra cứu dữ liệu hộ tịch của bà Nguyễn Thị Giang
81/STP-HC&BTTP 27/01/2023 V/v triển khai Công văn số 136/TTCP-C.IV ngày 16/01/2023 của Thanh tra Chính phủ
17/QĐ-STP 19/01/2023 Về việc phân công công chức phụ trách công nghệ thông tin của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang
79/STP-HC&BTTP 19/01/2023 V/v đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng của bà Phan Nguyễn Tiên Duyên
76/STP-HC&BTTP 18/01/2023 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 09/2022/TT-BTP ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
69/STP-VP 18/01/2023 V/v báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư công và Kế hoạch vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 và Kế hoạch năm 2023
65/STP-HC&BTTP 18/01/2023 V/v gửi danh sách tổ chức giám định tư pháp công lập và người giám định tư pháp; danh sách tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc và người giám định tư pháp theo vụ việc
64/STP-HC&BTTP 18/01/2023 V/v phối hợp cung cấp hồ sơ đăng ký khai sinh của công dân
Đang online: 1
Hôm nay: 67
Đã truy cập: 1318365