Văn bản Sở Tư pháp - Sở Tư pháp

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 3190 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
303/BC-STP 16/12/2022 Kết quả thực hiện Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 19/10/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
1435/STP-HC&BTTP 15/12/2022 V/v báo cáo về vi phạm của công chứng viên Nguyễn Hoàng Tuấn
1429/STP-VP 15/12/2022 V/v báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư công và Kế hoạch vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022
58/KH-STP 15/12/2022 Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của Sở Tư pháp năm 2023
1425/STP-VP 15/12/2022 V/v cung cấp số liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ
301/BC-STP 14/12/2022 Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022
1414/STP-VP 14/12/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
1409/STP-VP 13/12/2022 V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP của Chính phủ
1408/STP-HC&BTTP 13/12/2022 V/v phúc đáp Công văn số 157/CV-TA ngày 07/12/2022 của TAND huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu
1407/STP-HC&BTTP 13/12/2022 V/v đôn đốc thực hiện "Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP"
Đang online: 1
Hôm nay: 181
Đã truy cập: 1318479