lich tiep cong dan - Sở Tư pháp

 

Danh mục chính Menu

TRANG CHỦ Giới thiệu Tin tức và sự kiện Thủ tục hành chính Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch Góp ý dự thảo văn bản Văn bản pháp quy Văn bản chỉ đạo, điều hành Tiếp cận thông tin Chính quyền điện tử, ĐTTM & chuyển đổi số Thông tin thống kê Công khai, minh bạch về công tác cán bộ Hành chính và Bổ trợ tư pháp Công khai, minh bạch về tài chính và ngân sách nhà nước Phản ánh kiến nghị Trợ giúp pháp lý Đảng, đoàn thể Soạn thảo, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL Giới thiệu văn bản pháp luật Lịch tiếp công dân Liên hệ Thông báo Trao đổi nghiệp vụ - Biểu mẫu Dự án, mua sắm công

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Ngày 04-08-2020

 

 

* Giám đốc Sở Tư pháp tiếp công dân vào ngày 25 (dương lịch) hàng tháng (nếu ngày tiếp công dân trùng với ngày nghỉ, ngày lễ thì thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo).

* Thanh tra Sở Tư pháp tiếp công dân từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần:

- Sáng từ 7h30 đến 10h30’

- Chiều từ 13h30 đến 16h30’Đang online: 1
Hôm nay: 195
Đã truy cập: 222862