HDNV - Soan thao tham dinh kiem tra ra soat he thong hoa VBQPPL - Sở Tư pháp

 
Danh sách tin tức tạm thời không có.

Hướng dẫn nghiệp vụ >> Soạn thảo, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL

Ngày 13-07-2020

 

 

Công văn hướng dẫn quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp

 

LỊCH LÀM VIỆC tạm thời không có.


Đang online: 1
Hôm nay: 265
Đã truy cập: 1338852