HDNV - ho tich quoc tich chung thuc - Sở Tư pháp

 

Hướng dẫn nghiệp vụ >> Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

Ngày 13-07-2020

 

Công văn hướng dẫn gia hạn trao Giấy chứng nhận kết hôn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

 Đang online: 7
Hôm nay: 1539
Đã truy cập: 347218