xem chi tiet tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 1
Hôm nay: 10
Đã truy cập: 204398

Đề cương dự toán nhiệm vụ chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường

Ngày 31-05-2022

Tài liệu phục vụ cho cuộc họp ngày 03/6/2022. Địa điểm tại Phòng họp VNPT Hậu Giang

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. DEAN_CĐS_HGI_V1.6.docx_20220531081656.docx