xem chi tiet tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 7
Hôm nay: 557
Đã truy cập: 157433

Tổng cục Khí tượng Thủy văn tổ chức Cuộc thi "Khí tượng Thủy văn trong em"

Ngày 24-12-2021

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25 tháng 9 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Tổng cục Khí tượng Thủy văn chủ trì, phối hợp với Báo Tài nguyên và Môi trường tổ chức Cuộc thi "Khí tượng Thủy văn trong em".

Thông tin đầy đủ về cuộc thi được truy cập tại địa chỉ website: http://vnmha.gov.vn/khi-tuong-thuy-van-trong-em-164.